Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
ego-gymnastics.gr ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/LOGIN
(Σύλλογοι/Φορείς)
Πληροφορίες
  Online Αίτηση Εγγραφής Φορέα στην Ε.Γ.Ο.  
Δικαιολογητικά

Η αίτηση αφορά τους Φορείς οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο συλλόγων της Ε.Γ.Ο. και που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε διοργανώσεις της "Γυμναστικής για Όλους" που πραγματοποιούνται από την Ε.Γ.Ο. ή από τρίτους με την άδεια - έγκριση ή υπό την αιγίδα της ΕΓΟ.

Όταν συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία έχουν την σήμανση με τον αστερίσκο (*), θα ανοίξει στο τέλος της σελίδας η επιλογή Αποστολή Αίτηση Εγγραφής και τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην Ε.Γ.Ο. Στην συνέχεια, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην Ε.Γ.Ο. τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.
Σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αποστείλουν στην Ομοσπονδία σε διάστημα ενός (1) μήνα, η αίτηση θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα.


Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε email επιβεβαίωσης με τα Στοιχεία που δηλώσατε. Παράλληλα, θα πρέπει να αποστείλετε στην Ε.Γ.Ο. τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφού γίνει ο έλεγχος και εγκριθεί η αίτησή σας, θα λάβετε μέσω email τα στοιχεία εισόδου σας (username/password) για το online διαχειριστικό σύστημα, από όπου θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές και να εκδώσετε δελτία συμμετεχόντων.

 
Στοιχεία Φορέα
Ημ/νία Αίτησης Εγγραφής:   08/08/2020
Διακριτικός Τίτλος:   *
Πλήρης Ονομασία Φορέα:   *
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:   *
Τηλέφωνο Δευτερεύον:  
Fax:  
E-mail:   *
Έδρα και Φορολογικά Στοιχεία
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Τ.Κ.:   *
Νομός:   *
ΑΦΜ:   *
ΔΟΥ:   *
Διεύθυνση Αποστολής Εγγράφων
Παραλήπτης:   *
Τηλέφωνο:  
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Τ.Κ.:   *
Στοιχεία Εκπροσώπου
Πρόεδρος/Διευθύνων Φορέα:   *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:   *
*
*
*
*
Σημαντικό: Μετά την Αποστολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής, θα πρέπει να αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Γ.Ο., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση.
 
Εγγραφή Φορέα
α) Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας.

β) Σύνθεση Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Καταστατικό ή απόφαση σύστασης του φορέα.

δ) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ (ή αντίστοιχο έντυπο με το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ., π.χ. εκκαθαριστικό).


Εγγραφή Συμμετεχόντων
1) Αίτηση εγγραφής Συμμετέχοντα (η αίτηση θα είναι διαθέσιμη στο online σύστημα, μετά την εγγραφή σας στην Ε.Γ.Ο.).

2) Μία πρόσφατη φωτογραφία (προαιρετικά).

3) Πιστοποιητικό Γεννήσεως.